Osebna izkaznica

AGRANA Sales & Marketing GmbH
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43-2272-602-12033
Faks: +43-2272-602-12009
marketing@agrana.com
Davčna št..  ATU16040004
Sedež podjetja: Dunaj
Registrski vložek: Dunaj, FN 64061 h

Ustvarjalci spletne strani

Getdesigned GmbH
Tel.: +43 (01) 319 07 61 - 0
Faks: + 43 (01) 319 07 61 - 68
e-pošta: office(at)getdesigned.at
www.getdesigned.at

Politika varstva osebnih podatkov

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Politika varstva osebnih podatkov AGRANA Sales & Marketing GmbH / Wiener Zucker

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Vaše osebne podatke (v nadaljevanju "podatke") obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb. S politiko varstva osebnih podatkov vas želimo celovito obvestiti o obdelavi vaših podatkov v našem podjetju ter zahtevkih in pravicah za varstvo podatkov, ki iz slednje izhajajo.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnete?
Podjetje: AGRANA Zucker GmbH
Naslov: Josef Reither Strasse 21-23, 3430 Tulln
Telefon: 02272 / 602-12033
Elektronski naslov: marketing@agrana.com

Katere podatke obdelujemo in iz katerih virov prihajajo ti podatki?
Podatke, ki jih prejmemo od vas, lahko obdelujemo z namenom vzpostavitve in ohranitve poslovnega odnosa.
• Pri uporabi kontaktnega obrazca na naši spletni strani bomo obdelali sledeče osebne podatke:
ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov.

Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi so podatki obdelani?
Vaše podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu podatkov v trenutno veljavni različici: Podatki, ki jih posredujete, bodo morda zbrani, obdelani in uporabljeni v okviru poslovnega odnosa, v kolikor so le ti potrebni za vzpostavitev, vsebinsko oblikovanje ali spremembo pogodbenega razmerja. Uporabljajo se izključno za izvedbo transakcije s stranko.
Podatki, ki jih stranka posreduje podjetju AGRANA Zucker GmbH, so v ta namen shranjeni pri podjetju AGRANA Zucker GmbH.
Podatke, ki smo jih morda prejeli od vas v okviru nagradnih iger, bomo uporabili za izvedbo posamezne nagradne igre. Vsakokrat veljavni pogoji udeležbe bodo navedeni posebej za vsako nagradno igro.
Osebne podatke, katere nam posredujete preko kontaktnega obrazca, bomo uporabljali le za odgovor na vašo zahtevo ali vzpostavitev kontakta in s tem povezano tehnično administracijo.
Vaši osebni podatki ne bodo shranjeni ali posredovani tretjim osebam.
V primeru pritožbe bodo vaši osebni podatki obdelani zgolj za obravnavo pritožbe.
Obdelava vaših osebnih podatkov bo morda potrebna za:
- zaščito zakonitih interesov (v skladu s 6. členom 1. odstavkom točko f GDPR)
- za zaščito naših zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.
- Obdelava na podlagi soglasja (v skladu s 6. členom 1. odstavkom točko a GDPR)

Če nam boste dali soglasje za obdelavo vaših podatkov, bo obdelava potekala le v skladu s cilji, določenimi v soglasju in v obsegu, ki je v njem dogovorjen. Soglasje lahko prekličete kadarkoli v prihodnosti. Za preklic, uporabite naš elektronski naslov. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki temelji na soglasju, ki je bilo dano pred njegovim umikom.

Komu se posredujejo moji osebni podatki?
Podjetje AGRANA Zucker GmbH vaših osebnih podatkov ne bo brez vašega dovoljenja objavilo ali posredovalo tretjim osebam. Tudi v primeru, kadar podjetje AGRANA Zucker za zagotavljanje storitev uporablja (pogodbenega) obdelovalca, ostaja še vedno odgovorno za zaščito vaših podatkov. Vsi podizvajalci/obdelovalci so pogodbeno zavezani k zaupni obravnavi podatkov in k obdelovanju le teh samo kot del opravljanja storitev.
Podizvajalci/obdelovalci, angažirani s strani podjetja AGRANA Zucker, bodo prejeli vaše podatke, le v kolikor jih potrebujejo za opravljanje storitev.
To so npr.:
• ponudniki IT storitev, ki jih potrebujemo za delovanje in varnost našega informacijskega sistema;
• založbe ter oglaševalske agencije kot tudi tiskarji za pripravo poštnih pošiljk.
Poleg tega je podjetje AGRANA Zucker pravno zavezano k razkritju svojih podatkov, če je le to potrebno za uveljavitev ali ubranitev pravnih zahtevkov stranke v postopku proti pristojnemu organu.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Podatki, ki ste nam jih posredovali preko kontaktnega obrazca bodo izbrisani takoj po obdelavi vaše zahteve.
Če boste sodelovali v eni izmed naših nagradnih iger, bodo podatki shranjeni do konca nagradne igre in bodo izbrisani ob koncu izteka leta po udeležbi v nagradni igri.

Kakšne so moje pravice glede varstva osebnih podatkov?
Imate pravico do dostopa do informacij, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave shranjenih podatkov, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prepisa ali kopiranja podatkov (oz. prenosljivosti podatkov) in do vložitve pritožbe v skladu z zakonom o varstvu podatkov.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in v kakšni meri.

Pravica do popravka
Če obdelujemo vaše podatke, ki so nepopolni ali napačni, lahko kadarkoli zahtevate njihov popravek ali dopolnitev.

Pravica do izbrisa (t.i. pravica do pozabe)
Od nas lahko zahtevate izbris podatkov, če so bili osebni podatki obdelani nezakonito ali če obdelava podatkov nesorazmerno posega v vaše interese, pravice in svoboščine. (Upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki nasprotujejo pravici do izbrisa, npr. v primeru zakonsko predpisanih zahtev glede hrambe podatkov.)

Pravica do omejitve obdelave
Od nas imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših podatkov, kadar velja kateri od naslednjih primerov:
(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu z 21. členom uredbe.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
(a) obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi v skladu s to uredbo in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja brez navedbe posebnih razlogov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo zakonodajo o varstvu podatkov, vas prosimo, da nas kontaktirate in odgovorili vam bomo na morebitna vprašanja. Seveda imate pravico vložiti pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kako lahko uveljavljam svoje pravice?
Če želite uveljaviti katero od zgoraj navedenih pravic, nas kontaktirajte preko elektronske pošte: marketing@agrana.com. V primeru dvoma lahko od vas zahtevamo dodatne podatke za identifikacijo. To služi zaščiti vaših pravic in zasebnosti.

Ali sem zavezan k zagotavljanju podatkov?
Obdelava vaših podatkov je potrebna za dokončanje ali izpolnitev vaše pogodbe z nami. Če nam podatkov ne posredujete, moramo zavrniti sklenitev pogodbe ali izvedbo naročila ali le te ne moremo dokončati in jo moramo prekiniti.
Niste dolžni podati svoje privolitve za obdelavo podatkov glede podatkov, ki niso pomembni za izpolnitev pogodbe ali ki jih zakon ne zahteva.

Piškotki in orodja za sledenje na spletni strani Wiener Zucker

Piškotki
Naša spletna stran uporablja t.i. piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani naložijo na vaš računalnik oz. mobilno napravo s pomočjo brskalnika. Piškotki ne povzročajo škode na vaših napravah in so namenjeni izboljšavi vaše uporabniške izkušnje. Tako lahko brskalnik prepozna, ko se vrnete na isto spletno stran ter omogoči njeno boljše delovanje in uporabo. V primeru, da tega ne želite, lahko v brskalniku nastavite obvestilo o nastavitvi piškotkov in to dovolite samo v posameznih primerih.
Onemogočanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost našega spletnega mesta.

Orodja za sledenje in uporaba storitve Google Analytics
Na naši spletni strani se zbirajo splošne informacije o vzorcih uporabe obiskovalcev z uporabo orodij za sledenje in analizo. Te vključujejo na primer obiskane strani, trajanje obiska, referenčne strani in splošne informacije o vašem računalniškem sistemu, kot so operacijski sistem, ločljivost zaslona, uporabljeni brskalnik itd. Vsi zbrani podatki so shranjeni anonimno in ne omogočajo identifikacije uporabnika. Če se ne strinjate s tem anonimnim zapisom o vašem vedenju, ga lahko preprečite tako, da v vašem brskalniku izključite piškotke.

Naša spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev analitike interneta, ki jo zagotavlja podjetje Google. Google Analytics uporablja piškotke, s katerimi lahko analiziramo uporabo spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), bodo poslane Googlovemu strežniku v ZDA in tam shranjene. Google bo te podatke uporabil za ovrednotenje vaše uporabe spletnega mesta, za zbiranje poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi spletnega mesta in uporabo interneta. Google lahko te informacije prenese tudi tretjim osebam, če tako zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla.
Piškotke lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.

Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je Google zbral na zgoraj opisani način in za zgoraj navedeni namen. Obveščamo vas, da ta spletna stran uporablja Google Analytics izključno z uporabo dodatka za deaktiviranje "_anonymizeIp ()". Vaš naslov IP ni popolnoma shranjen. Identifikacija obiskovalca spletnega mesta je izključena. Z namestitvijo dodatka za brskalnik za deaktiviranje storitve Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lahko nasprotujete uporabi analitike. Na ta način sporočite Google Analytics, naj ne posreduje informacij o obisku spletnega mesta.

Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo uporabljali orodij za sledenje, da bi neopazno:
• zbirali osebne podatke o vas,
• posredovali te podatke tretjim osebam in tržnim platformam ali
• povezovali podatke z vašimi osebnimi podatki (ime, naslov itd.).
Onemogoči Google Analytics

Funkcija delitve podatkov na družbenih omrežjih na spletnem mestu Wiener Zucker
Za funkcije delitve na družbnih omrežij ne uporabljamo vtičnikov posameznih družbenih medijskih storitev. Namesto tega smo vgradili na spletno stran le tekstovno ali slikovno povezavo. Posledično ne bomo nobenih osebnih podatkov, kot so vaš naslov IP, uporabljeni brskalnik, ločljivost zaslona, obiskane spletne strani in podstrani, datum in čas, prenesli na ponudnike socialnih omrežij.
Primer izgleda takih povezav je sledeč:
www.facebook.com/sharer/sharer.php.
Če kliknete na povezavo za deljenje podatkov na socialnih omrežjih, medtem ko ste prijavljeni v svoj račun na enem izmed socialnih omrežij, lahko vsebino naših strani delite na svojem profilu. To omogoča ponudniku socialnega omrežja, da poveže obisk naše strani z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani Facebooka.

S klikom na spodnjo povezavo imate možnost preprečiti, da bi Google Analytics zbiral podatke o vaši aktivnosti na tem spletnem mestu. V tem primeru se bo namestil piškotek, ki bo v prihodnje preprečeval zbiranje podatkov o vaših obiskih naše spletne strani.
 

Osebna izkaznica

AGRANA Sales & Marketing GmbH
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1
1020 Vienna, AUSTRIA
Tel.: +43-2272-602-12033
Faks: +43-2272-602-12009
marketing@agrana.com
Davčna št.. ATU16040004
Sedež podjetja: Dunaj
Registrski vložek: Dunaj, FN 64061 h

USTVARJALCI SPLETNE STRANI

Getdesigned GmbH
Tel.: +43 (01) 319 07 61 - 0
Faks: + 43 (01) 319 07 61 - 68
e-pošta: office(at)getdesigned.at
www.getdesigned.at

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)

Politika varstva osebnih podatkov AGRANA Zucker/ Wiener Zucker

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Vaše osebne podatke (v nadaljevanju "podatke") obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb. S politiko varstva osebnih podatkov vas želimo celovito obvestiti o obdelavi vaših podatkov v našem podjetju ter zahtevkih in pravicah za varstvo podatkov, ki iz slednje izhajajo.

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov in na koga se lahko obrnete?
Podjetje: AGRANA Zucker GmbH
Naslov: Josef Reither Strasse 21-23, 3430 Tulln
Telefon: 02272 / 602-12033
Elektronski naslov: marketing@agrana.com

Katere podatke obdelujemo in iz katerih virov prihajajo ti podatki?
Podatke, ki jih prejmemo od vas, lahko obdelujemo z namenom vzpostavitve in ohranitve poslovnega odnosa.
• Pri uporabi kontaktnega obrazca na naši spletni strani bomo obdelali sledeče osebne podatke:
ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov.

Za kakšne namene in na kakšni pravni podlagi so podatki obdelani?
Vaše podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu podatkov v trenutno veljavni različici: Podatki, ki jih posredujete, bodo morda zbrani, obdelani in uporabljeni v okviru poslovnega odnosa, v kolikor so le ti potrebni za vzpostavitev, vsebinsko oblikovanje ali spremembo pogodbenega razmerja. Uporabljajo se izključno za izvedbo transakcije s stranko.
Podatki, ki jih stranka posreduje podjetju AGRANA Zucker GmbH, so v ta namen shranjeni pri podjetju AGRANA Zucker GmbH.
Podatke, ki smo jih morda prejeli od vas v okviru nagradnih iger, bomo uporabili za izvedbo posamezne nagradne igre. Vsakokrat veljavni pogoji udeležbe bodo navedeni posebej za vsako nagradno igro.
Osebne podatke, katere nam posredujete preko kontaktnega obrazca, bomo uporabljali le za odgovor na vašo zahtevo ali vzpostavitev kontakta in s tem povezano tehnično administracijo.
Vaši osebni podatki ne bodo shranjeni ali posredovani tretjim osebam.
V primeru pritožbe bodo vaši osebni podatki obdelani zgolj za obravnavo pritožbe.
Obdelava vaših osebnih podatkov bo morda potrebna za:
- zaščito zakonitih interesov (v skladu s 6. členom 1. odstavkom točko f GDPR)
- za zaščito naših zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb, pod pogojem, da vaši interesi in temeljne pravice ne prevladajo nad njimi.
- Obdelava na podlagi soglasja (v skladu s 6. členom 1. odstavkom točko a GDPR)

Če nam boste dali soglasje za obdelavo vaših podatkov, bo obdelava potekala le v skladu s cilji, določenimi v soglasju in v obsegu, ki je v njem dogovorjen. Soglasje lahko prekličete kadarkoli v prihodnosti. Za preklic, uporabite naš elektronski naslov. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki temelji na soglasju, ki je bilo dano pred njegovim umikom.

Komu se posredujejo moji osebni podatki?
Podjetje AGRANA Zucker GmbH vaših osebnih podatkov ne bo brez vašega dovoljenja objavilo ali posredovalo tretjim osebam. Tudi v primeru, kadar podjetje AGRANA Zucker za zagotavljanje storitev uporablja (pogodbenega) obdelovalca, ostaja še vedno odgovorno za zaščito vaših podatkov. Vsi podizvajalci/obdelovalci so pogodbeno zavezani k zaupni obravnavi podatkov in k obdelovanju le teh samo kot del opravljanja storitev.
Podizvajalci/obdelovalci, angažirani s strani podjetja AGRANA Zucker, bodo prejeli vaše podatke, le v kolikor jih potrebujejo za opravljanje storitev.
To so npr.:
• ponudniki IT storitev, ki jih potrebujemo za delovanje in varnost našega informacijskega sistema;
• založbe ter oglaševalske agencije kot tudi tiskarji za pripravo poštnih pošiljk.
Poleg tega je podjetje AGRANA Zucker pravno zavezano k razkritju svojih podatkov, če je le to potrebno za uveljavitev ali ubranitev pravnih zahtevkov stranke v postopku proti pristojnemu organu.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Podatki, ki ste nam jih posredovali preko kontaktnega obrazca bodo izbrisani takoj po obdelavi vaše zahteve.
Če boste sodelovali v eni izmed naših nagradnih iger, bodo podatki shranjeni do konca nagradne igre in bodo izbrisani ob koncu izteka leta po udeležbi v nagradni igri.

Kakšne so moje pravice glede varstva osebnih podatkov?
Imate pravico do dostopa do informacij, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave shranjenih podatkov, pravico do ugovora obdelavi, pravico do prepisa ali kopiranja podatkov (oz. prenosljivosti podatkov) in do vložitve pritožbe v skladu z zakonom o varstvu podatkov.

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in v kakšni meri.

Pravica do popravka
Če obdelujemo vaše podatke, ki so nepopolni ali napačni, lahko kadarkoli zahtevate njihov popravek ali dopolnitev.

Pravica do izbrisa (t.i. pravica do pozabe)
Od nas lahko zahtevate izbris podatkov, če so bili osebni podatki obdelani nezakonito ali če obdelava podatkov nesorazmerno posega v vaše interese, pravice in svoboščine. (Upoštevajte, da obstajajo razlogi, ki nasprotujejo pravici do izbrisa, npr. v primeru zakonsko predpisanih zahtev glede hrambe podatkov.)

Pravica do omejitve obdelave
Od nas imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših podatkov, kadar velja kateri od naslednjih primerov:
(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo v skladu z 21. členom uredbe.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
(a) obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi v skladu s to uredbo in
(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja brez navedbe posebnih razlogov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo zakonodajo o varstvu podatkov, vas prosimo, da nas kontaktirate in odgovorili vam bomo na morebitna vprašanja. Seveda imate pravico vložiti pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kako lahko uveljavljam svoje pravice?
Če želite uveljaviti katero od zgoraj navedenih pravic, nas kontaktirajte preko elektronske pošte: marketing@agrana.com. V primeru dvoma lahko od vas zahtevamo dodatne podatke za identifikacijo. To služi zaščiti vaših pravic in zasebnosti.

Ali sem zavezan k zagotavljanju podatkov?
Obdelava vaših podatkov je potrebna za dokončanje ali izpolnitev vaše pogodbe z nami. Če nam podatkov ne posredujete, moramo zavrniti sklenitev pogodbe ali izvedbo naročila ali le te ne moremo dokončati in jo moramo prekiniti.
Niste dolžni podati svoje privolitve za obdelavo podatkov glede podatkov, ki niso pomembni za izpolnitev pogodbe ali ki jih zakon ne zahteva.

Piškotki in orodja za sledenje na spletni strani Wiener Zucker

Piškotki
Naša spletna stran uporablja t.i. piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani naložijo na vaš računalnik oz. mobilno napravo s pomočjo brskalnika. Piškotki ne povzročajo škode na vaših napravah in so namenjeni izboljšavi vaše uporabniške izkušnje. Tako lahko brskalnik prepozna, ko se vrnete na isto spletno stran ter omogoči njeno boljše delovanje in uporabo. V primeru, da tega ne želite, lahko v brskalniku nastavite obvestilo o nastavitvi piškotkov in to dovolite samo v posameznih primerih.
Onemogočanje piškotkov lahko omeji funkcionalnost našega spletnega mesta.

Orodja za sledenje in uporaba storitve Google Analytics
Na naši spletni strani se zbirajo splošne informacije o vzorcih uporabe obiskovalcev z uporabo orodij za sledenje in analizo. Te vključujejo na primer obiskane strani, trajanje obiska, referenčne strani in splošne informacije o vašem računalniškem sistemu, kot so operacijski sistem, ločljivost zaslona, uporabljeni brskalnik itd. Vsi zbrani podatki so shranjeni anonimno in ne omogočajo identifikacije uporabnika. Če se ne strinjate s tem anonimnim zapisom o vašem vedenju, ga lahko preprečite tako, da v vašem brskalniku izključite piškotke.

Naša spletna stran uporablja storitev Google Analytics, storitev analitike interneta, ki jo zagotavlja podjetje Google. Google Analytics uporablja piškotke, s katerimi lahko analiziramo uporabo spletnega mesta. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), bodo poslane Googlovemu strežniku v ZDA in tam shranjene. Google bo te podatke uporabil za ovrednotenje vaše uporabe spletnega mesta, za zbiranje poročil o dejavnostih spletnega mesta in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi spletnega mesta in uporabo interneta. Google lahko te informacije prenese tudi tretjim osebam, če tako zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu Googla.
Piškotke lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletnega mesta.

Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov, ki jih je Google zbral na zgoraj opisani način in za zgoraj navedeni namen. Obveščamo vas, da ta spletna stran uporablja Google Analytics izključno z uporabo dodatka za deaktiviranje "_anonymizeIp ()". Vaš naslov IP ni popolnoma shranjen. Identifikacija obiskovalca spletnega mesta je izključena. Z namestitvijo dodatka za brskalnik za deaktiviranje storitve Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) lahko nasprotujete uporabi analitike. Na ta način sporočite Google Analytics, naj ne posreduje informacij o obisku spletnega mesta.

Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo uporabljali orodij za sledenje, da bi neopazno:
• zbirali osebne podatke o vas,
• posredovali te podatke tretjim osebam in tržnim platformam ali
• povezovali podatke z vašimi osebnimi podatki (ime, naslov itd.).

Funkcija delitve podatkov na družbenih omrežjih na spletnem mestu Wiener Zucker
Za funkcije delitve na družbnih omrežij ne uporabljamo vtičnikov posameznih družbenih medijskih storitev. Namesto tega smo vgradili na spletno stran le tekstovno ali slikovno povezavo. Posledično ne bomo nobenih osebnih podatkov, kot so vaš naslov IP, uporabljeni brskalnik, ločljivost zaslona, obiskane spletne strani in podstrani, datum in čas, prenesli na ponudnike socialnih omrežij.
Primer izgleda takih povezav je sledeč:
www.facebook.com/sharer/sharer.php.
Če kliknete na povezavo za deljenje podatkov na socialnih omrežjih, medtem ko ste prijavljeni v svoj račun na enem izmed socialnih omrežij, lahko vsebino naših strani delite na svojem profilu. To omogoča ponudniku socialnega omrežja, da poveže obisk naše strani z vašim uporabniškim računom. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani Facebooka.

S klikom na spodnjo povezavo imate možnost preprečiti, da bi Google Analytics zbiral podatke o vaši aktivnosti na tem spletnem mestu. V tem primeru se bo namestil piškotek, ki bo v prihodnje preprečeval zbiranje podatkov o vaših obiskih naše spletne strani.

Onemogoči Google Analytics